Apteekkimme monipuoliset palvelut

Opastamme lääkkeiden oikeassa ja turvallisessa käytössä. Tarkastamme myös lääkkeiden yhteensopivuuden. Autamme itsehoitotuotteiden valinnassa ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Yhdyshenkilöt

Apteekkimme astma- diabetes- ja sydänyhdyshenkilöt ovat perehtyneet erikoisalueidensa uusimpiin hoitosuosituksiin ja heiltä saa yksilöllistä opastusta näiden sairauksien lääkityksestä.

Lääkevaihto

Kerromme, jos lääkkeesi on vaihtokelpoinen. Reseptilääke on lääkealan lupa- ja valvontaviranomaisen määräyksestä vaihdettava apteekissa edullisempaan valmisteeseen, jos lääke kuuluu lääkevaihdon piiriin eikä lääkäri tai asiakas kiellä vaihtoa. Sairausvakuutuksen perusteella korvattavien lääkkeiden KELA-korvaus lasketaan vaihtokelpoisille lääkkeille viitehinnan mukaan. Lääkkeiden hintavertailu -verkkopalvelussa voit itse katsoa lääkkeesi vaihtokelpoisuuden ja enimmäishinnan, mistä korvaus lasketaan (= viitehinta).

laskuri

Reseptien uusiminen

Voit pyytää sähköisen lääkemääräyksen uusimista apteekin kautta. Jos hoidat toisen henkilön lääkeasioita, tarvitset häneltä kirjallisen luvan uusintapyynnön tekemistä varten. Puhelimitse emme ota vastaan pyyntöjä sähköisen lääkemääräyksen uusimisesta. Uusintapyynnön tekemisestä veloitamme 2 euroa/kerta/henkilö. Paperireseptit toimitamme uusittavaksi Kaavin terveysasemalle.

Annosjakelu

Koneellinen annosjakelu on palvelu, jossa tarkistamme asiakkaan kokonaislääkityksen ja toimitamme säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit kerta-annospusseihin pakattuna, 2 viikon lääkkeet kerrallaan. Palvelu on erittäin hyödyllinen, jos käytössä on useita lääkkeitä. Lääkkeet on myös mahdollista saada jaeltuna asiakkaan omaan dosettiin. Annosjakelupalvelun hinta on 8 euroa/viikko.

Lääkehoidon arviointi

Lääkehoidon arvioinnissa kartoitetaan lääkityksen ajantasaisuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus. Asiakkaan kanssa keskustellaan  hänen lääkkeistään ja yleisestä voinnistaan, samalla käydään läpi asiakkaan mahdolliset vaikeudet lääkkeiden ottamisessa. Arvioinnista annetaan asiakkaalle kirjallinen raportti. Tarvittaessa arvioinnin suorittanut farmaseutti tai proviisori ottaa yhteyttä tai kehottaa asiakasta ottamaan yhteyttä lääkäriin lääkitykseen liittyen. Lääkehoidon arvioinnista on eniten hyötyä iäkkäille ja monisairaille sekä silloin, jos lääkitykseen tulee merkittäviä muutoksia.

Inhalaatiohoidon tarkistus

Astman tai keuhkoahtaumataudin lääkkeen inhalaatiotekniikkaa tarkistetaan vaihe vaiheelta. Samalla kerrataan laitteiden puhdistus, lääkkeen loppumisen merkit sekä suun hoito-ohjeet. Toteutuuko lääkehoitosi tehokkaasti ja taloudellisesti? Varaa aika tarkistukseen. Palvelun hinta on 5 euroa.

Lääkkeenoton muistutuspalvelu

Jos sinulla tai läheiselläsi on vaikeuksia muistaa ottaa lääkkeet ajallaan, lääkkeenoton muistutuspalvelu vähentää lääkkeenoton unohduksia ja varmistaa lääkehoidon onnistumista. Varmistamme, että lääkkeiden ottoajankohdat ovat oikeat ja käyttäjän arkirytmiin sopivat ja sen jälkeen ajastamme lääkemuistuttajan hälyttämään äänimerkillä ja valolla, kun on oikea aika ottaa lääkkeet. Palvelun aloitusmaksu on 50 euroa ja lääkemuutosten uudelleen ajastamisesta veloitamme 5 euroa.

Lääkejätteiden vastaanotto

Vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet ovat vaarallisia lääkkeita. Otamme ne vastaan toimitettavaksi edelleen ongelmajätelaitokselle. Lääkkeet voi tuoda alkuperäisissä pakkauksissaan tai tabletit ja kapselit irrallisina muovipussissa. Erikseen lajiteltuina tulee kuitenkin olla:

  • jodia sisältävät lääkkeet (esim. Jodix, Betadine)
  • solunsalpaajat
  • nestemäiset lääkkeet
  • elohopeakuumemittarit
  • ruiskut ja neulat.

Voit myös tulostaa lääkejätteiden palautusohjeet tästä.

Lääketurvallisuussyistä emme hyvitä asiakkaille jo luovutettuja lääkkeitä. Emme ota vastaan paristoja, kosmeettisia valmisteita, kemikaaleja tai liuottimia.